TECHSERV-logo

Co je FACT24?

Základní info

FACT24 je centrální nástroj poplachové signalizace a krizového managementu, a to od vypuknutí krize až do jejího úspěšného zdolání a následného zpracování: jak při národním tak i mezinárodním nasazení. Systém FACT24 automaticky vyhlásí poplach a zašle zprávy všem v systému definovaným členům krizového řízení a zásahovým týmům mobilním telefonem nebo pomocí pevné linky, faxem, SMS, elektronickou poštou, pagerem nebo pomocí jiných předem definovaných koncových zařízení.

Všechny osoby jsou přitom službou FACT24 a jsou automaticky přizvány k tele-konferenci. Není nutná žádná příprava nebo manuální navolení. Navíc lze v případě mimořádné události k odvrácení náhlého velkého objemu volajících aktivovat informační horkou linku. Ta je vybavena jak automatickým přehráváním vzkazu, tak i inteligentní funkcí přesměrování hovorů. Volající, jehož otázky nebyly ve vzkazu zodpovězeny, se tak může spojit pomocí služby FACT24 přímo s příslušnými místy. Kromě toho existuje možnost komunikovat během celé doby v reálném čase se všemi důležitými klíčovými osobami.

FACT24 je univerzální nástroj, který umožňuje rozšířenou a kontinuální výměnu živých dat a informací. Veškerá rozhodnutí a aktivity se přitom zaznamenávají v krizovém protokolu, ve kterém není možné provést změny. Kromě toho umožňuje tato funkce předplatné příslušných situací z portálů přes RSS-Feed, aby se v případě mimořádné události umožnilo rychlé a efektivní hlášení o jakémkoliv dění.

Nahoru

Správa scénářů poplachů a konferencí

Společně se zákazníky analyzuje společnost TECHNISERV, spol. s r.o. komunikační požadavky v krizových případech a událostech. Všechny nezbytné procesy jsou strukturovány jako scénáře poplachů a konferencí a jsou zobrazeny na internetovém rozhraní poplachového serveru FACT24. Služba poplach a krizový management je modulárně strukturována a lze ji flexibilně, individuálně a snadno přizpůsobit požadavkům zákazníků. Kromě toho je k dispozici několik variant produktu FACT24 s různými službami (basic, professional, premium, ultimate). Intuitivní uživatelské rozhraní, integrovaná kontrola správnosti dat a daný objem bezplatných zkušebních poplachů pomáhají eliminovat chyby při zadávání poplachových plánů a zajistit hladkou funkci. Veškerá data přenášená do společnosti F24 pomocí Internetu jsou kódovaná nejmodernějšími metodami a bezpečně uložena do poplachových systémů. Zákazník může operativně využívat služby FACT24 již ve velmi krátké době.

Nahoru

Vyhlášení poplachu stisknutím tlačítka

V závažných případech má zákazník k dispozici pro aktivaci předem definovaných scénářů poplachu nebo konference dvě možnosti volby – telefonicky nebo přes internet, případně obojí. V závažných případech vytočí zákazník mezinárodní servisní číslo služby FACT24 a aktivuje stisknutím tlačítek na telefonu požadovaný scénář poplachu nebo konference. Při aktivaci přes internetový portál zvolí zákazník přes webové rozhraní požadovaný scénář poplachu nebo konference. Nakonec je možné pomocí hlasové nabídky stejně jako webového rozhraní v případě nutnosti provést krátkodobě změny scénáře nebo nahrát hlasovou zprávu s aktuálními informacemi o poplachové situaci. Redundantní poplachový a konferenční server společnosti F24 nyní volá předem definovaným osobám prostřednictvím několika stovek paralelních kanálů ISDN současně. V závislosti na vybraném scénáři jsou tyto osoby přizvány do telefonické konference nebo spolehlivě dostanou oznámení nebo je pro ně vyhlášen poplach prostřednictvím telefonu, mobilního telefonu, faxu, elektronické pošty, pageru nebo zprávy SMS. Pokud byl aktivován FACT24 Case Manager, obdrží všechny osoby navíc odkaz se svými přístupovými daty. Pokud nejsou některé osoby dostupné, lze automaticky zaslat zprávy předem vybraným zástupcům. Takovým způsobem mohou být pomocí služby FACT24 alarmovány během prvních dvou minut stovky osob. V případě mimořádné události šetří podniky a organizace pomocí FACT24 personální zdroje, které by jinak byly potřeba ke svolání velkého počtu osob.

Nahoru

Potvrzení a oznámení disponibility

Svolané osoby potvrdí příjem hovoru tím, že zadají dobu potřebnou k příchodu do místa určení pomocí tlačítek (pokud není k dispozici, zadá „0“). Alternativně je také možné zpětné hlášení v rámci jiných číselných kombinací a kódů. Služba FACT24 rychle sestaví z těchto zpětných vazeb poplachové zprávy, případně automaticky volá náhradníky za nedostupné členy krizového managementu. Všechny zprávy jsou již během probíhajícího poplachu automaticky zasílány elektronickou poštou, faxem nebo zprávou SMS do centrály vedení zásahu nebo dalším důležitým oddělením. Vedoucí zásahu může okamžitě zjistit, kdo již byl zastižen, a především kdy kdo dorazí do definovaného místa určení. Vedoucí zásahu tak má neocenitelnou výhodu pro svou práci. Všechny aktivity při svolávání mohou být sledovány téměř v reálném čase pomocí služby Online-Monitor a následně je lze analyzovat v deníku poplachů služby FACT24. Dokumentace slouží k optimalizaci procesu poplachů a k evidenci zavedených kroků.

Nahoru

Maximální disponibilita při nízkých nákladech

Řetězec procesů v rámci služby FACT24 (pobočky – systémy – poskytovatel sítě) je zcela redundantní a zaručuje maximální disponibilitu 99,98 % a bezpečnost proti výpadku. Až 480 paralelních kanálů ISDN se postará během několika vteřin o vyhlášení poplachů nebo svolání telefonických konferencí, předání zpráv a aktivaci horké linky, jejíž provoz neblokuje komunikační linky instituce či společnosti. Díky internetu a globálním telekomunikačním strukturám je možné spravovat, aktivovat a používat službu poplach a krizový management nezávisle na místě a čase. Systém tak obchází poruchy a výpadky u jednotlivých operátorů telekomunikačních služeb. Jak rozhraní administrátora, tak i  veškeré zprávy pro vyhlášení poplachu lze nastavit na požadovaný jazyk. Služba poplach a krizový management FACT24 nabízí v rámci interních hardwarových řešení mimořádnou hospodárnost při minimálních pořizovacích a provozních nákladech. Podniky a veřejné organizace nepotřebují k použití služby FACT24 žádný další software nebo hardware. K  vyhlášení poplachů nebo svolání konferencí stačí telefon nebo počítač s  přístupem k internetu. Služba FACT24 běží kompletně na poplachových a  konferenčních serverech společnosti F24 AG. Údržbu, aktualizaci a další vývoj řešení služby poplachová signalizace a řešení krizového managementu provádí společnost F24 a automaticky je poskytuje zákazníkům bez dalších nákladů.

Nahoru

Jak pracuje FACT24 - schéma

Schéma FACT24
© Copyright TECHNISERV, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o., partneři webu, další odkazy